Από 1-1-2015 ο νόμος της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων είναι πλέον εφαρμόσιμος με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να υπάρχει πλήρη καταγραφή της οποίας αυθαιρεσίας στα ακίνητα ιδιοκτησίας μας. Ο Νόμος 4178/2013 που βρίσκεται σε ισχύ μας δίνει την δυνατότητα αυθαίρετες κατοικίες ανεξαρτήτου εμβαδού να μπορούν να τακτοποιηθούν με το ελάχιστο παράβολο τον 500€.Επίσης αυθαίρετα προϋπάρχοντα του 1983 έχουν ...