Θα πρέπει άμεσα οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών να απευθυνθούν σε μηχανικό για να δηλώσουν το αυθαίρετο τους ώστε να αποφύγουν μετά την λήξη του Νόμου, τις κατεδαφίσεις και τα μεγάλα πρόστιμα στα ακίνητα τους. Πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουμε το αυθαίρετο ακίνητο μας άμεσα διότι: έχουμε μείωση του προστίμου κατά 20% για την εφάπαξ καταβολή, έχουμε μείωση του προστίμου έως 65% για τις περι...